телефон в Праге:
+420 774 962 775
телефон в Москве:
+7499 703 13 46

Všeobecné obchodní podmínky

1. Základní ustanovení
Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb (služby uvedené na www.study24.cz ) a kupujícím poskytovaných služeb nebo produktů.
Provozovatel poskytuje služby – výuku cizích jazyků přes internet. Provozovatelem webu je společnost Education Centre BUSINESS EUROPE s.r.o. IČ: 03486567 se sídlem Vlkova 532/8, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 232383.
Objednáním konkrétního termínu výuky projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.
Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby poskytovatele nevyužít.
2. Objednávka služeb
Termín výuky
Termín výuky je potřeba dohodnout a rezervovat předem (telefonicky, emailem, přes web). Objednaný termín se stává závaznou objednávkou.
Přeobjednání
Pokud se nemůžete v dohodnutém termínu na online výuky se zúčastnit, informujte o tom předem telefonicky, emailem, nejpozději však 24 hodin před zahájením.
Ceníky
Ceník výuky je k nahlédnutí na webových stránkách provozovatele. Nejsme plátci DPH.
3. Reklamace služeb
Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele podle Reklamačního řádu. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.
4. Platnost a účinnost
Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.8.2020.