телефон в Праге:
+420 774 962 775
телефон в Москве:
+7499 703 13 46

Všeobecné obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb (služby uvedené na www.study24.cz ) a kupujícím poskytovaných služeb nebo produktů.

Provozovatel poskytuje služby – výuku cizích jazyků přes internet. Provozovatelem webu je společnost PODNIKAVÁ EVROPA s.r.o. IČ: 24761699 se sídlem Vlkova 532/8, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 172173.

Objednáním konkrétního termínu výuky projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.
Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby poskytovatele nevyužít.

2. Objednávka služeb

Termín výuky
Termín výuky je potřeba dohodnout a rezervovat předem (telefonicky, emailem, přes web). Objednaný termín se stává závaznou objednávkou.

Přeobjednání
Pokud se nemůžete v dohodnutém termínu na online výuky se zúčastnit, informujte o tom předem telefonicky, emailem, nejpozději však 24 hodin před zahájením.

Ceníky

Ceník výuky je k nahlédnutí na webových stránkách provozovatele. Nejsme plátci DPH.

3. Reklamace služeb

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele podle Reklamačního řádu. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

4. Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.8.2020.